Category: Blog

MỘT GIỜ HỌC TYPESCRIPT

Khi bạn đọc bài này, nghĩa là bạn đang muốn học Typescript. Chắc cú luôn! Nhưng không biết bạn đã biết gì về Javascript hay ES6 chưa? Nếu bạn chưa biết 2 thằng này thì thân ái yêu cầu bạn học ngay 2 thằng kia đi rồi quay lại bài …

CHINH PHỤC LẬP TRÌNH C

Dường như trong tất cả các trường đại học, C (và C++) là thứ bạn sẽ luôn tiếp cận đầu tiên khi bước vào thế giới lập trình. Tại sao lại như vậy? Để biết được lý do, mời bạn khám phá ebook chinh phục lập trình C với pointer …