Category: Blog

MỘT GIỜ HỌC TYPESCRIPT

Khi bạn đọc bài này, nghĩa là bạn đang muốn học Typescript. Chắc cú luôn! Nhưng không biết bạn đã biết gì về Javascript hay ES6 chưa? Nếu bạn chưa biết 2 thằng này thì thân ái yêu cầu bạn học ngay 2 thằng kia đi rồi quay lại bài …