Chắc hẳn bạn đến đây thông qua ebook Định Hướng Nghề Nghiệp IT của mình. Rất cám ơn bạn đã quan tâm tới Ebook cũng như những sản phẩm của mình. Và bạn là một người cực kì may mắn. Không phải ai cũng được “nhìn thấy” những roadmap bên dưới đâu. Bây giờ bạn… hãy khám phá đi!

#1 WEB DEVELOPER ROADMAP

#1.1 WEB FRONT-END DEVELOPER ROADMAP
#1.2 WEB BACK-END DEVELOPER ROADMAP
#1.3 DEVOPS ROADMAP

#2 MOBILE APLICATION ROADMAP

#2.1 SINGLE PLATFORM ROADMAP
#2.2 ANDROID APPLICATION ROADMAP
#2.3 IOS APPLICATION ROADMAP
#2.4 HYBRID ROADMAP
#2.5 NATIVE APPLICATION ROADMAP

#3 EMBEDDED ROADMAP

Tham khảo từ:
https://github.com/kamranahmedse/developer-roadmap
https://github.com/tientnvn/android-developer-roadmap
https://github.com/vazeri/Embedded-Engineering-RoadMap-2018
https://github.com/luuductrung1234/dev-roadmap/tree/master/mobile-development-roadmap

Xem thêm một vài roadmap khác:
https://github.com/luuductrung1234/dev-roadmap